vlevo nynější stav, vpravo návrh polepu

vlevo nynější stav, vpravo návrh polepu